CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HÙNG DUNG

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HÙNG DUNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
Điện thoại:
050036759**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001397648
Ngày đăng ký kinh doanh:
27/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: