CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HẢI NGÂN

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HẢI NGÂN
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Lê Quang Sinh
Địa chỉ: Số 231 đường Hùng Vương, khối 6, Huyện Cư Mgar
Điện thoại:
0500 3834060 – 09**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398602
Ngày đăng ký kinh doanh:
04/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: