CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ ĐỨC TUẤN

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ ĐỨC TUẤN
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Trần Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar
Điện thoại:
09158121**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398338
Ngày đăng ký kinh doanh:
02/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: