CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 15

Tên Tiếng anh: COFFEE 15 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt: CÔNG TY CÀ PHÊ 15
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: Buôn Phơng, Xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0500.3576077
Tình trạng hiện tại: CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 5900190602
Ngày cấp: 3/8/2010
Người đại diện: BỘ QUỐC PHÒNG
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất, mua bán phân bón
Đại lý kinh doanh xăng dầu (Địa điểm kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)
Trồng, chăm sóc: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, cây nguyên liệu giấy, cây lương thực, thực phẩm
Chế biến: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, cây nguyên liệu giấy, cây lương thực, thực phẩm
Mua bán: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, cây nguyên liệu giấy, cây lương thực, thực phẩm
Chăn nuôi gia súc
Trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng
Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi
Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
Vốn điều lệ: 50,000,000,000