CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VÂN THỦY

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VÂN THỦY
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Đặng Thị Vân Thủy
Địa chỉ: Buôn Ea Brơ, Huyện Krông Buk
Điện thoại:
09825359**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398472
Ngày đăng ký kinh doanh:
03/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: