CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TUẤN PHÁT

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TUẤN PHÁT
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giám đốc:
Đỗ Văn Đại
Địa chỉ: Thôn 1, Huyện Krông A Na
Điện thoại:
09864807**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398384
Ngày đăng ký kinh doanh:
03/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: