CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÔNG SẢN TRUNG CHINH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÔNG SẢN TRUNG CHINH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc: Tạ Thành Trung
Địa chỉ: Xã Hòa An, huyện Krông Pắk
Điện thoại:
05003521206 – 094**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001395150
Ngày đăng ký kinh doanh:
25/10/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: