CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ – NÔNG SẢN THUẬN THÀNH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ – NÔNG SẢN THUẬN THÀNH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giám đốc: Dương Thị Nguyệt
Địa chỉ: Số 02 đường Tôn Đức Thắng, Khối 06, Huyện Cư Mgar
Điện thoại:
**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6001379695
Ngày đăng ký kinh doanh:
04/02/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: