CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giám đốc:
Lê Duy Quang
Địa chỉ: Thôn Phước Lộc 1, Huyện Krông Pắk
Điện thoại:
0905.9409**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6001345015
Ngày đăng ký kinh doanh:
31/07/2012
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: