CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MAI THÀNH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MAI THÀNH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk
Điện thoại:
05003522991 – 0914**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001394968
Ngày đăng ký kinh doanh:
21/10/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: