CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG VƯƠNG

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG VƯƠNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Lê Quang Nhạn
Địa chỉ: Số 146 đường Hùng Vương, Huyện Cư Mgar
Điện thoại:
09134353**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6001378814
Ngày đăng ký kinh doanh:
23/01/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: