CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG HIỆP

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG HIỆP
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:  Nguyễn Thị Thu Hiệp
Địa chỉ: Xã Tam Giang, huyện Krông Năng
Điện thoại:
09134377**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001397077
Ngày đăng ký kinh doanh:
25/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: