CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ DANH DƯỠNG

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ DANH DƯỠNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc: Nguyễn Trọng Danh
Địa chỉ: Xã Cư Ni, huyện Ea Kar
Điện thoại:
05003621034 – 090**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6001396919
Ngày đăng ký kinh doanh:
20/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: