CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ANH MINH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ANH MINH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giám đốc: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Xã Ea Bông, huyện Krông Ana
Điện thoại:
05003650179-09052**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6001394446
Ngày đăng ký kinh doanh:
08/10/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: