Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến cà phê Đắk Kuin

Tên giao dịch quốc tế: ĐắC KUIN
Địa chỉ: Số 199, thôn 1, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk
Điện thoại: +84-500 3653368
Email: [email protected]
Tình trạng hiện tại: Công ty đang hoạt động
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6000461072
Ngày cấp: 07/10/2004
Người đại diện: Nguyễn Đức Thịnh
Ngành nghề kinh doanh:
 Sản phẩm nông, lâm nghiệp