CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Giám đốc:
Đặng Lê Nguyên Vũ
Địa chỉ: 268 Nguyễn Tất Thành, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:
8651**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6000429946
Ngày đăng ký kinh doanh:
27/04/2007
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: