CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Tên công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Địa chỉ: Xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0500. 3 862040
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
0301240291-004
Ngày đăng ký kinh doanh:
03/06/2010
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại