Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3746/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện.

chan-chinh-hoat-dong-quang-cao-tren-dia-ban-tinh

Đoàn viên thanh niên TP. Buôn Ma Thuột bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn.

Theo đó, giao Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan để tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép; tăng cường nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo đã được duyệt, tham mưu xây dựng quy hoạch (bố trí) địa điểm dành riêng cho quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo quy định.