Giá cà phê Đắk Lắk không đổi ở mức 40,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (15/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, sau 2 phiên tăng liên tiếp, giao dịch không đổi ở 40,6 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 40,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (14/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua tiếp tục tăng 300.000 đồng/tấn lên 40,6 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk tăng lên 40,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (13/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên đầu tuần, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 40,3 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều giảm xuống 40,2 triệu đồng/tấn

Hôm nay (10/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều giảm 400.000 đồng/tấn xuống 40,2 triệu đồng/tấn, chấm dứt mạch tăng 4 phiên liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 40,8 triệu đồng/tấn

Hôm nay (9/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 300.000 đồng/tấn lên 40,8 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 40,5 triệu đồng/tấn

Hôm nay (8/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 500.000 đồng/tấn lên 40,5 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.
gia-ca-phe

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 40,0 triệu đồng/tấn

Hôm nay (7/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 200.000 đồng/tấn lên 40,0 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 39,8 triệu đồng/tấn

Hôm nay (6/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên đầu tuần, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 39,8 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều tăng lên 39,0 triệu đồng/tấn

Hôm nay (1/9), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 39,0 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk giảm xuống 38,7 triệu đồng/tấn

Hôm nay (31/8), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, đã giảm 100.000 đồng/tấn xuống 38,7 triệu đồng/tấn.