Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 31,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (23/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 500.000 đồng/tấn lên 31,3 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều tăng nhẹ lên 30,8 triệu đồng/tấn

Hôm nay (22/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 30,8 triệu đồng/tấn, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên...
gia-ca-phe

Giá cà phê Đắk Lắk giảm mạnh xuống 30,7 triệu đồng/tấn

Hôm nay (21/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục giảm khá mạnh 900.000 đồng/tấn xuống 30,7 triệu đồng/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 3...
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục giảm xuống 31,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (20/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục giảm 200.000 đồng/tấn xuống 31,6 triệu đồng/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk giảm xuống 31,8 triệu đồng/tấn

Hôm nay (19/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên cuối tuần qua, quay đầu giảm 400.000 đồng/tấn xuống 31,8 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe-cap-nhat

Giá cà phê Đắk Lắk không đổi ở mức 32,2 triệu đồng/tấn

Hôm nay (18/01), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, sau khi tăng nhẹ trong phiên cuối tuần qua, giao dịch không đổi ở 32,2 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk tăng nhẹ lên 32,2 triệu đồng/tấn

Hôm nay (16/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 32,2 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk quay đầu giảm xuống 32,1 triệu đồng/tấn

Hôm nay (15/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 400.000 đồng/tấn xuống 32,1 triệu đồng/tấn, chấm dứt mạch tăng 2 phiên liên tiếp.
gia-ca-phe-daklak-hom-nay

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 32,5 triệu đồng/tấn

Hôm nay (14/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 200.000 đồng/tấn lên 32,5 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều tăng nhẹ 32,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (13/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 32,3 triệu đồng/tấn.