Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều tăng lên 37,8 triệu đồng/tấn

Hôm nay (2/7), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 500.000 đồng/tấn lên 37,8 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe-daklak

Giá cà phê Đắk Lắk quay đầu giảm xuống 37,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (1/7), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 100.000 đồng/tấn xuống 37,3 triệu đồng/tấn, chấm dứt mạch tăng 2 phiên liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 37,4 triệu đồng/tấn

Hôm nay (30/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 400.000 đồng/tấn lên 37,4 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều tăng lên 37 triệu đồng/tấn

Hôm nay (29/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 700.000 đồng/tấn lên 37 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục giảm xuống 36,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (28/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên đầu tuần, tiếp tục giảm 100.000 đồng/tấn xuống 36,3 triệu đồng/tấn.
gia-ca-phe

Giá cà phê Đắk Lắk giảm mạnh xuống 36,5 triệu đồng/tấn

Hôm nay (25/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, quay đầu giảm 1 triệu đồng/tấn xuống 36,5 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk quay đầu tăng lên 37,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (24/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 200.000 đồng/tấn lên 37,6 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê Đắk Lắk đảo chiều giảm xuống 37,4 triệu đồng/tấn

Hôm nay (23/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều giảm 100.000 đồng/tấn xuống 37,4 triệu đồng/tấn, chấm dứt mạch tăng 2 phiên liên tiếp.

Giá cà phê Đắk Lắk tiếp tục tăng lên 37,5 triệu đồng/tấn

Hôm nay (22/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, nối tiếp phiên hôm qua, tăng 500.000 đồng/tấn lên 37,5 triệu đồng/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong tuần.

Giá cà phê Đắk Lắk tăng lên 37 triệu đồng/tấn

Hôm nay (21/6), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk, sau khi giảm nhẹ trong phiên đầu tuần, tăng 400.000 đồng/tấn lên 37 triệu đồng/tấn.