Các doanh nghiệp đã mua tạm trữ đủ 1 triệu tấn gạo

Bộ NN&PTNT đã đưa ra kết quả mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2012-2013. Theo đó, đến thời điểm này, 116 doanh nghiệp đã mua đủ 1 triệu tấn gạo.

images842417_2

1 triệu tấn được thu mua với giá từ 5.200 đến 5.400 đồng/kg, cao hơn giá định hướng thời điểm trước tạm trữ từ 100 đến 200 đồng/kg. Theo Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá thu mua và giá thành có thể là từ 38% đến 46%, nhưng không phải hoàn toàn là người sản xuất lúa được hưởng. Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, tỷ lệ lúa gạo mà doanh nghiệp thu mua trực tiếp của nông dân còn thấp và quá trình thực hiện mua tạm trữ tác động tăng giá mua lúa, gạo trên thị trường là không lớn.

Bộ NN&PTNT cho biết, từ thực tế thu mua tạm trữ, sẽ nghiên cứu để xây dựng một hình thức thu mua khác có lợi hơn cho nông dân.