Cà phê Tây nguyên thiệt hại nặng do hạn hán

Hiện nay các tỉnh Tây nguyên, nhất là Đắk Lắk đang trải qua hạn hán nghiêm trọng, khoảng 70% diện tích cà phê đang khát nước.

e3fef_5b295-kho-han-21-350x263

Lượng mưa năm nay thấp hơn trung bình nhiều năm đến 30%, các hồ chứa khu vực này không đủ nước tưới nên nguy cơ hạn hán nặng. Hiện nay, khoảng 70% diện tích cà phê tại Tây nguyên đang bị hạn, chờ mưa.

Đã vậy, do bị hạn và độ ẩm không khí cao nên nhiều vườn cà phê bị rệp sáp và các loại nấm như gỉ sắt, nấm hồng gây hại.

Theo tổng hợp từ Sở NN- PTNT các tỉnh Tây nguyên, do hạn hán nặng, đến nay đã có 55.000 ha trên tổng diện tích 500.000 ha cà phê tại các tỉnh Tây nguyên bị khô hạn nặng, thiếu nước tưới, trong đó có 95 ha bị khô héo và chết.

Tình hình này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến làm giảm sút từ 30 – 35% sản lượng niên vụ này.

Nguồn Thanh niên