dak-lak-bi-thu-hoi-giay-phep-htx-lap-cong-ty-xin-khai-thac-cat-tiep-2