Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016

Chiều 13-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.

Đến dự có đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và sở, ngành liên quan.

1468549603-8380-484173-1849-images1157305-t1

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu, tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân vận một cách kịp thời, chất lượng. Chính quyền các cấp đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, tiếp tục cải cách hành chính, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp quần chúng; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở đề ra.

1468549603-3623-484172-4038-images1157306-t2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đề nghị, thời gian tới hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường đối thoại với nhân dân tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc còn tồn đọng cũng như phát sinh trong dân; các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nguồn Baodaklak.vn