90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Tính đến nay đã có 94% số DN đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, 90% số DN đã thực hiện nộp thuế điện tử qua các ngân hàng thương mại.

1468984082-8237-58597-images1078895-IMG-0292

Nhân viên Công ty TNHH Quản lý đô thị và môi trường Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ) đang thực hiện kê khai thuế điện tử

Bên cạnh đó, đến nay ngành cũng đã thực hiện quản lý thuế qua hệ thống tập trung TMS, nhờ đó đã kiểm soát được dữ liệu thuế, tra cứu thông tin phục vụ công tác thanh, kiểm tra, hoàn thuế và quản lý nợ thuế tại các đơn vị.

Được biết, năm 2016 ngành Thuế phấn đấu có 95% DN trên địa bàn thực hiện nộp thuế điện tử.

Nguồn Baodaklak.vn