Ðề nghị hỗ trợ 45 nghìn tỷ đồng thu mua cà-phê và điều

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, bố trí 45 nghìn tỷ đồng hỗ trợ việc thu mua cà-phê và điều.

caphedaklak.comTrong đó, vốn vay lưu động khoảng 16 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua và chủ động tạm trữ cà-phê xuất khẩu. Ðối với các doanh nghiệp trong ngành điều, Ngân hàng Nhà nước cần bố trí nguồn vốn vay khoảng 29 nghìn tỷ đồng. Trong đó 13 nghìn tỷ đồng để thu mua điều thô trong nước, 13 nghìn tỷ đồng để nhập khẩu nguyên liệu và 3.000 tỷ đồng cho vay dài hạn để hỗ trợ tín dụng đầu tư trang thiết bị, máy móc cho ngành điều. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp Bộ Công thương có biện pháp chấn chỉnh các doanh nghiệp cà-phê, nhất là về phương thức kinh doanh để hoạt động có hiệu quả, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh.

Nguồn Nhandan.org.vn