Sở Y tế Đắk Lắk đấu thầu thuốc chữa bệnh trái quy định pháp luật

Hội đồng giám định của Bộ Y tế đã có kết luận giám định số 1257, ngày 23/11/2017 về các nội dung cần giám định theo trưng cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk về các dấu hiệu tham nhũng trong đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk.

Để có căn cứ xử lý việc đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định trưng cầu giám định số 127/PC46, ngày 30/5/2017 gửi Bộ Y tế để yêu cầu giám định việc đấu thầu thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn. Căn cứ quyết định này, Ông Trương Quốc Cường Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2703, ngày 22/6/2017 thành lập Hội đồng giám định gồm 14 đại diện lãnh đạo và chuyên viên 2 Cục 3 Vụ thuộc Bộ Y tế, gồm Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Bảo hiểm Y tế.

so-y-te-dak-lak-dau-thau-thuoc-chua-benh-trai-quy-dinh-phap-luat

Sở Y tế Đắk Lắk nơi xảy ra nhiều sai phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh cho người dân

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có 3 lần gửi Quyết định trưng cầu giám định mà Bộ Y tế không đáp ứng, trong đó Quyết định trưng cầu giám định lần đầu đánh số 206/PC44 gửi từ ngày 27/8/2015; lần thứ hai đánh số 45/PC46 gửi ngày 23/1/2017; lần thứ ba đánh số 92/PC46 gửi ngày 13/4/2017; tới lần thứ tư Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ký Quyết định trưng cầu giám định số 127/PC46 gửi ngày 20/5/2017, đề nghị Bộ Y tế giám định việc thực hiện mua thuốc năm 2013-2014, và việc đấu thầu mua sắm các mặt hàng thuốc thuộc gói thầu Generic năm 2014-2015 của Sở Y tế Đắk Lắk, thời hạn kết luận trước ngày 30/6/2017.

Chờ tới ngày 11/8/2017 Bộ Y tế vẫn không trả lời Quyết định trưng cầu giám định số 127/PC46, lãnh đạo 2 cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phải gửi Báo cáo số 532 đến Ban chỉ đạo phòng chống Tham nhũng Trung ương, và Ban Nội chính Trung ương, đề nghị 2 cơ quan trên chỉ đạo về vấn đề này. Dẫn tới ngày 29/9/2017 đồng chí Phan Đình Trạc Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi công văn yêu cầu đích danh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải chỉ đạo giám định theo đúng quy định pháp luật.

so-y-te-dak-lak-dau-thau-thuoc-chua-benh-trai-quy-dinh-phap-luat

Người dân Đắk Lắk nằm viện vừa thiếu cơ sở vật chất vừa thiếu thuốc chữa bệnh

Cuối cùng Kết luận số 1257/KL-BYT của Hội đồng giám định Bộ Y tế do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký xác nhận vào ngày 23/11/2017 đã được ban hành. Về các nội dung giám định công tác đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk cho thấy: Trong đợt tổ chức đấu thầu thuốc năm 2014-2015, Sở Y tế Đắk Lắk đã làm “chưa đúng quy định tại điều 3 Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC” khi 7 mặt hàng thuốc Calcium gluconolactat+ Calcium carbonat 0,3g+2,94g; Cefuroxim125mg; Meloxicam15ml; Paracetamol 80mg; Paracetamol 250mg; Paracetamol 150mg; Vitamin C 1000mg vào dự thầu nhóm 2 của gói thầu Generic; Sở Y tế cũng sai khi chọn liên danh Hoàng Vũ-Pymepharco là đơn vị dự thầu duy nhất được trúng thầu cả 7 mặt hàng thuốc nêu trên.

Kết luận 1257 cũng xác nhận “Trách nhiệm này thuộc về giám đốc Sở Y tế, các tổ chuyên gia giúp việc cho giám đốc trong đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu”. Vị giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ký duyệt kết quả đấu thầu này là ông Doãn Hữu Long. Tuy nhiên, yêu cầu giám định “Hậu quả thiệt hại cụ thể là bao nhiêu?” thì Hội đồng giám định Bộ Y tế lại chưa trả lời trong Kết luận số 1257/KL-BYT. Điều này sẽ khó cho việc xử lý các sai phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở y tế Đắk Lắk.

Để có cơ sở xử lý vi phạm, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục giám định, tính cho rõ tổng số thiệt hại là bao nhiêu để có cơ sở xử lý các cá nhân, tập thể sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu Sở Y tế Đắk Lắk liên quan đến đấu thầu thuốc theo đúng các quy định của pháp luật./.