[Video]: An ninh trật tự Đắk Lắk ngày 08/09/2014

Tình hình an ninh trật tự trên địa bạn đắk lắk diễn biến khó lường, với nhiều loại tội phạm.