thu hoach ca phe o dak lak (1)

Chiếm vị thế “số 1” trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Đắk Lắk